Artikel
5 okt '11
5 oktober '11
3 min

Dag van de leraar, waardering én waarschuwing voor tekorten

Vandaag, woensdag 5 oktober is het de internationale Dag van de Leraar. Het moment om waardering uit te spreken voor de dagelijkse inzet van docenten en leerkrachten. Vandaag kan men via een landelijke bedankactie via  social media, zoals Twitter (#bedankjeleraar) of Facebook (een speciale app) een (oud-)docent in de schijnwerpers zetten. Positieve aandacht voor het lerarenvak blijft hard nodig, want goede leraren zijn in de toekomst harder nodig dan ooit. Daarbij zullen onderwijsinstellingen ook meer buiten de huidige kaders moeten denken.

Lerarentekort
Het huidige kabinet heeft al aangegeven dat Nederland moet blijven excelleren als kenniseconomie. Daar zijn in de basis vooral veel goede leraren en docenten voor nodig. Maar die zijn in de toekomst steeds moeilijker te vinden. In de nota ‘Werken in het onderwijs’ lopen de schattingen van de lerarentekorten in bijvoorbeeld het PO en VO uiteen van minimaal 4.500 arbeidsplaatsen tot maximaal 7.000 arbeidsplaatsen over 5 jaar (afhankelijk van stijging van de uittredeleeftijd van onderwijzend personeel).

Leraren gaan graag naar hun werk
Dat er een tekort aan leraren dreigt lijkt in ieder geval niet veroorzaakt te worden doordat de huidige leraren ontevreden zijn. Bijna alle leraren (gemiddeld 94%) vinden hun werk inhoudelijk leuk. En ruim driekwart van de leraren is tevreden of zeer tevreden over zijn baan. Leraren uit het primair onderwijs zijn het meest tevreden (79%). In het middelbaar beroepsonderwijs zijn leraren naar verhouding het minst tevreden (69%). Voor leraren is de inhoud van het werk het belangrijkst. Ook de eigen verantwoordelijk en de relatie met collega’s scoren hoog.

€3,5 miljoen extra voor zij-instromende leraren
Staatssecretaris Zijlstra stelt €3,5 miljoen extra beschikbaar voor zij-instromers in het onderwijs. Het budget voor zij-instromers wordt gebruikt om nieuwe docenten, te kunnen aanstellen, te begeleiden en op te leiden. Ze worden geacht om binnen twee jaar hun bevoegdheid te halen. Deze zij-instromers, die hun werk inruilen voor een baan in het onderwijs, zijn hard nodig om het geschetste lerarentekort gedeeltelijk op te kunnen opvangen.

Hoe wordt het onderwijs onderwijzer?
Naast kwantiteit wil het ministerie van OCW ook blijven werken aan de kwaliteit. Zo moet het aantal leraren en docenten dat op masterniveau opgeleid is, de komende jaren fors omhoog. Eind 2011 besluit het kabinet hoe deze verhoging in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gerealiseerd zal worden. Het kabinet gaat ook afspraken maken met hogescholen over het verhogen van het aantal academisch opgeleide docenten. Het doel is dat in 2016 80% van de docenten op hogescholen opgeleid wordt tot academisch niveau. In 2020 moeten alle studenten op hogescholen opgeleid worden tot academisch niveau.

Kwaliteit op de juiste plek
Om het lerarentekort de komende jaren te bestrijden en de steeds hoger opgeleide docenten de gelegenheid te geven om op meerdere plaatsten werkervaring op te doen, zullen onderwijsinstellingen andere wegen moeten bewandelen dan ze de afgelopen decennia gedaan hebben. Er zijn nu al diverse scholengroepen die experimenteren met een flexpoolstrategie. Docenten kunnen ingezet worden op meerder plaatsen binnen een scholengroep, wat variatie in werk oplevert voor de docent zelf en de organisatie de mogelijkheid geeft om het personeel efficiënter in te zetten. Wilt u meer informatie over deze aanpak, neem dan contact op met Ad van Zutphen via ad.vanzutphen@driessen.nl of bel 0492 – 50 66 66.

Bron: ministerie van OCW, nota ‘Werken in het onderwijs 2012’

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.