Artikel
23 apr '10
23 april '10
2 min

CPB keurt ambtenarenbezuinigingen af

Het Centraal Planbureau (CPB) geeft het CDA en VVD geen groen licht voor de bezuinigingsvoorstellen zoals opgenomen in de conceptverkiezingsprogramma’s. Het CPB vindt de plannen niet haalbaar. De voorgestelde loonmatiging is tijdelijk van aard en eerdere pogingen verzandden.

Concept verkiezingsprogramma 2010 VVD
Het VVD wil een krachtige, kleine overheid. De VVD staat voor minder bestuur, minder politici en minder ambtenaren. Volgens de VVD kan de overheid geld besparen door betere samenwerking, meer gezamenlijke inkoop en door minder mensen in te huren (een kwart minder inhuur). Ook wat betreft de loonkosten moet de overheid de tering naar de nering zetten oftewel haar uitgaven aanpassen aan de inkomsten. Dit betekent dat het salaris van ambtenaren tot 2015 slechts met de inflatiecorrectie zal toenemen en dat de secundaire arbeidsvoorwaarden van ambtenaren geharmoniseerd zullen worden met de private sector.

Concept verkiezingsprogramma 2010 CDA
Het CDA wil in het openbaar bestuur een efficiencyslag doorvoeren hetgeen eveneens moet leiden tot een kleinere en slagvaardige overheid met minder ambtenaren. Het CDA bepleit dat op alle niveaus bij de overheid bekeken wordt of creatieve vormen van taakuitoefening kunnen worden ingezet. Hierbij denkt het CDA aan Publiek-Private Samenwerking (PPS), het concessiemodel (het beleid op overheidsniveau en de uitvoering privaat), uitbesteding van taken en het opzetten van coöperaties. Overige maatregelen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen zijn in lijn met de gedachte van de VVD.

Bronnen:

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.