Artikel
3 jul '13
3 juli '13
2 min

Controleer de hoogte van uw overzicht ziektewet uitkering over 2012

Binnenkort ontvangt u van UWV mogelijk een overzicht over ziektewet uitkeringen die in 2012 zijn toegekend aan uw (ex-)werknemers. Deze uitkeringen tellen mee in de berekening voor de premie ZW-flex. Het is belangrijk om deze overzichten goed te controleren. Volgens AON is de kans op fouten namelijk ongeveer 1 op 3.

Gedifferentieerde premie ook voor flexwerkers
Vanaf 2014 bestaat de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) uit 3 onderdelen: de gedifferentieerde premie WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex. Deze wijziging is onderdeel van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa). Deze wet heeft als doel om de instroom in de WIA te beperken en regelt dat vanaf 2014 ook een gedifferentieerde premie wordt vastgesteld voor flexwerkers (WGA-flex en ZW-flex).

Voor de wet BeZaVa zijn flexwerkers werknemers die:

  • ziek worden en een fictief dienstverband hebben, zoals thuiswerkers of provisiewerkers
  • ziek uit dienst gaan (uitzendkrachten met een contract met uitzendbeding, werknemers met een tijdelijk dienstverband en werknemers die ziek zijn op het moment waarop hun vaste dienstverband wordt beëindigd)
  • binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (nawerking van de Ziektewet).

Premievaststelling 2014
Later in het jaar stuurt UWV ook overzichten van de WGA-flex uitkeringen die in 2012 zijn betaald aan uw (ex-)werknemers. Vervolgens zal de belastingdienst in het najaar van 2013 informatie sturen over de hoogte van uw gedifferentieerde premie Whk in 2014.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.