Artikel
9 mei '11
9 mei '11
2 min

Continuïteit bedrijfsvoering in gevaar door bezuinigingen

Uit een enquête, uitgevoerd door o.a. Binnenlands Bestuur is gebleken dat ambtenaren zich ernstig zorgen maken over de continuïteit van de bedrijfsvoering in hun organisatie. Men vreest dat er – vanwege de bezuinigingen – minder gekwalificeerd personeel binnen de organisatie behouden blijft en er ook minder aangetrokken wordt. Als oorzaak wordt de concurrentie vanuit het bedrijfsleven aangegeven, maar ook de besparingen die de overheidsorganisaties zelf toepassen op hun personeelsuitgaven.

De kunst van de juiste keuzes maken
Besparingsmaatregelen hoeven een organisatie niet te verzwakken. Ze moeten onderdeel uitmaken van een strategisch personeelsplan. Als er vooral gesneden wordt in de formatie, zonder keuzes te maken in het takenpakket wordt alleen maar de werkdruk verhoogd, de kwaliteit van het werk verlaagd en het werkklimaat minder prettig. Op deze manier wordt talent weggejaagd. Talent dat je juist heel hard nodig hebt om in een goede toekomst te kunnen investeren.

Besparingen op korte termijn kunnen uitmonden in extra kosten op langere termijn. In de enquête wordt aangegeven dat vooral ambtenaren bij het rijk en gemeenten vrezen, dat door personeel te ontslaan volgens het last in, first out-principe, de organisatie straks een werkgeneratie zal missen. De vacatures die bijvoorbeeld over 4 jaar ontstaan doordat een grote groep medewerkers met pensioen gaat (de babyboomers), kunnen dan niet worden ingevuld. Want starters hebben te weinig ervaring en het echelon daarboven is niet aanwezig, omdat deze groep is ontslagen tijdens de bezuinigingsrondes.

De groep die je mist kun je op het moment dat je ze nodig hebt, ook niet zomaar aanvullen. Als de tijden beter worden, kun je als organisatie alleen meedoen als je op volle sterkte bent. Als je dan nog gekwalificeerd personeel moet aantrekken, ben je te laat.

Jonge talenten binden aan je organisatie
Er wordt voor gepleit om traineeprogramma’s te ontzien in tijden van bezuinigingen. Als je jong talent kansen biedt binnen je organisatie investeer je niet alleen in hún toekomst, maar ook in de toekomst van je eigen organisatie.
Zo kun je als overheidsorganisatie een aantrekkelijke werkgever worden en blijven. Ook als het gaat om de groep hoogopgeleiden, waar het bedrijfsleven eveneens een oogje op heeft.

Bron: Binnenlands Bestuur

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.