Artikel
22 mei '15
22 mei '15
3 min

Combinatie leren en praktijk bereidt mbo’ers beter voor op werk

Binnenkort komt er voor mbo-leerlingen een leerroute die beter aansluit op hun toekomstige werk. Minister Bussemaker van Onderwijs geeft mbo’s de ruimte om leerlingen gecombineerde leerroutes aan te bieden. Deze leren hen gerichter kennis en vaardigheden aan en bereiden hen beter voor op hun werkplek van morgen.

De beroepsopleidende leerweg (bol) en beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo zijn momenteel strikt gescheiden. Minister Bussemaker wil daarvan af om de kans van mbo’ers op een baan te vergroten. Daarnaast kunnen nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zo sneller worden meegenomen in het onderwijs. Bij de nieuwe combinatie van leerroutes hoort ook de garantie van bedrijven voor een opleidingsplek.

Belemmering

De huidige wetgeving belemmert mbo-instellingen bij het aanbieden van een gecombineerde leerweg. Mbo’s kunnen een combinatie van een bol en een bbl niet als zelfstandige opleiding aanbieden. Zij moeten een volledige bol- of bbl-opleiding verzorgen. De nieuwe leerroute moet dit veranderen.

Arbeidsmarkt

“Als we willen dat jongeren beter beslagen ten ijs komen op hun toekomstige werkplek en we hun kansen op een baan willen vergroten, dan moeten mbo-opleidingen makkelijker kunnen inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt” stelt Bussemaker. Dat betekent volgens de bewindsvrouw meer ruimte om samen met het bedrijfsleven het onderwijs flexibel vorm te geven in plaats van een strak keurslijf waar scholen zich aan moeten houden. “Door opleidingen te combineren kunnen scholen en bedrijven nu samen de beste route naar een baan uitstippelen,” aldus de minister.

Extra kennis en vaardigheden

De nieuwe leerroute houdt in dat leerlingen eerst onderwijs krijgen binnen de school (bol) en in het tweede deel van de opleiding voornamelijk werken in een leerbedrijf (bbl). Zo verwerven de leerlingen extra kennis en vaardigheden voordat zij de werkvloer opgaan. Daarnaast krijgen leerbedrijven leerlingen binnen met meer kennis die daarmee sneller inzetbaar zijn.

Techniekfabriek Een voorbeeld van een opleiding die leerlingen al op de nieuwe manier opleidt, is de Techniekfabriek van NedTrain en ROC Twente. In het eerste schooljaar leren de leerlingen wat veiligheidsaspecten en reële praktijksituaties inhouden. Hierdoor zijn ze het tweede schooljaar goed voorbereid op werkzaamheden bij NedTrain. De zorg en horeca kijken volgens het ministerie van Onderwijs al langer reikhalzend uit naar een gecombineerde leerroute in het mbo. Het ministerie start een experiment voor mbo-scholen, zodat ook zij leerlingen gemakkelijker deze route kunnen aanbieden.

Opleidingsplaatsen

Een voorwaarde voor deelname aan het experiment is dat een mbo-school kan aantonen dat een leer- of opleidingsbedrijf opleidingsplaatsen aanbiedt. Aan het experiment met de nieuwe leerroutes kunnen opleidingen op niveau 2, 3 en 4 meedoen. De mbo’s kunnen zich tot 1 juni 2015 aanmelden voor deelname.

Praktijk en onderwijs

Bij bbl leren leerlingen het vak terwijl zij werken. Ze gaan minimaal een dag in de week naar school voor theorielessen. De rest van de tijd werken ze in de praktijk en leren ze terwijl ze werken. De nadruk binnen de bbl ligt dan ook op werken. Bij de bol volgen leerlingen volledig onderwijs met stages. De nadruk in een bol ligt dan ook meer op het volgen van onderwijs.

Bron: Rijksoverheid.nl