Artikel
15 mrt '10
15 maart '10
1 min

College van Arbeidszaken adviseert uitbetaling van 1%

Naar aanleiding van het uitblijven van een akkoord tussen het College van Arbeidszaken en de vakbonden, adviseert het College van Arbeidszaken gemeenten dringend om in april een eenmalige uitkering van 1 % van het jaarsalaris  aan medewerkers uit te keren. Het gaat om medewerkers die onder de CAR-UWO vallen en salaris ontvangen. Dus ook ambulancepersoneel, medewerkers in de kunsteducatie en oproepkrachten. Vrijwillige medewerkers bij de brandweer hebben geen salaris en hebben geen recht op een eenmalige uitkering.

Het CvA vindt dat voorkomen moet worden dat de medewerkers de dupe worden van het uitblijven van een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. De peildatum  voor de eenmalige uitkering is 1 april 2010. Medewerkers die na 1 april 2010 in dienst treden hebben geen recht op de eenmalige uitkering. Aangezien het advies niet is gebaseerd op een CAO afspraak is het niet bindend.

Bron: VNG