Artikel
4 mei '12
4 mei '12
2 min

CAO VO voorlopig nog van kracht

De VO-raad en de vakbonden AOb, ABVAKABO, CNV-Onderwijs en CMHF zijn nog volop met elkaar in overleg over een nieuwe CAO VO. In december 2011 heeft de sectorraad van de AOb zijn onderhandelaars het mandaat gegeven te onderhandelen over een CAO die op 1 augustus 2012 in werking dient te treden. Centraal element in de nieuwe CAO vormt de verlaging van de werkdruk door een flexibelere verdeling van de lestaak.

Loon
Over de loonontwikkeling heerst op dit moment nog onduidelijkheid. De werkgevers hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de looneisen van de bonden, waarbij gewezen wordt naar de overheid die blijft vasthouden aan de 0-lijn voor overheidspersoneel.

Persoonsgebonden budget
In de huidige CAO, die overigens niet ondertekend is door de AOb, zijn afspraken gemaakt over het verkennen van de mogelijkheid van een zogenaamd persoonsgebonden budget (PGB). De sociale partners hebben een werkgroep ingesteld die de mogelijkheden voor een PGB in het VO heeft onderzocht. Voor de AOb staat centraal dat werkdrukverlaging met een dergelijk budget mogelijk is. Echter, voordat de keuze voor een PGB in het kader van een bredere CAO-afspraak aan de leden wordt voorgelegd, moeten alle aspecten van een dergelijke systematiek zijn uitgewerkt.

Keuzevrijheid voor werknemers
Op basis van de verkenning zijn de onderhandelingen voortgezet, met als inzet om op jaarbasis 1 lesuur per week minder te geven of om overige taken te verminderen. De werkgevers willen maximale keuzevrijheid; geen tijd voor tijd, maar uitsluitend een budget in geld. De werknemer heeft dan de keuze om het budget in reductie lestaak, overige taken of in geld te verzilveren. Werknemersorganisaties zetten nadrukkelijk in op verlaging van de werkdruk. Om werkdrukreductie mogelijk te maken, zijn werknemersorganisaties bereid om daarvoor de kleine Bapo en het trekkingsrecht in te leveren. Er moeten echter expliciete, harde afspraken opgenomen worden in de CAO over de hoeveelheid en afdwingbaarheid van werkdrukverlaging.

Huidige CAO blijft voorlopig van kracht
Zowel werkgevers- als werknemersorganisaties zijn het erover eens dat de invoering van een PGB met de mogelijkheid tot werkdrukverlaging per 1 augustus 2012 niet realistisch is. Er moet nog teveel worden uitgezocht en uitgewerkt. Bovendien willen de sociale partners hun achterbannen raadplegen en goed informeren, voordat er keuzes gemaakt kunnen worden.

Dit heeft tot gevolg dat de huidige CAO VO 2011-2012 ook na 1 augustus 2012 van kracht blijft, tot het moment waarop partijen een nieuw akkoord hebben gesloten.

Bron: Algemene Onderwijsbond

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.