Artikel
20 sep '10
20 september '10
2 min

CAO VO, belonings­lei­draad bestuurders niet meer van toepassing

Vanaf 1 juli 2007 is de VO-raad verantwoordelijk voor de beloning van OOP, docenten, schoolleiders en bestuurders. Aangezien een bestuurder geen personeelslid is en daarom niet onder de CAO valt, bestond er tot 2008 geen afspraak over de beloning van bestuurders. Om te voorkomen dat salarisafspraken met bestuurders op uiteenlopende wijze tot stand kwamen, heeft de VO-raad het initiatief genomen om een beloningsleidraad voor bestuurders in het voortgezet onderwijs te laten vaststellen door een commissie van toezichthouders in samenwerking met een onafhankelijk bureau. Op basis van de Beloningsleidraad was het maximumsalaris van een bestuurder ongeveer € 176.000 (incl. variabele beloningscomponenten).  Naar aanleiding van de Wet goed onderwijs en goed bestuur is de Beloningsleidraad niet meer van toepassing.

Op basis van die wet worden bestuurders namelijk als personeel gezien en is de CAO VO op hen van toepassing. Nu bestuurders onder de CAO VO vallen, geldt voor hen een maximumbeloning van € 106.000 exclusief variabele beloningsbestanddelen (schaal 17). De VO-raad geeft aan zich sterk te zullen maken voor een maximumschaal 18 (in overeenstemming met de BBRA).

De vakbonden en de VO-raad hebben samen een werkgroep gevormd om een gezamenlijk voorstel te maken voor de beloning van bestuurders. Doelstelling hiervan is om binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens, een eigen arbeidsvoorwaardenregeling voor bestuurders in het VO te maken. Het eerste voorstel wordt binnen enkele maanden verwacht.

Bron: VO-raad