Artikel
6 feb '09
6 februari '09
1 min

CAO PO 2009

Afgelopen maand  is de CAO-PO 2009 getekend door de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs en de de organisaties van werknemers. De integrale tekst van de CAO is hier te downloaden. Deze CAO PO staat vooral in het teken van een technische vertaalslag van de afspraken uit het Convenant Leerkracht van Nederland. Met de invoering van lumpsum krijgen schoolbesturen en scholen meer ruimte om de beschikbare middelen in te zetten op een wijze die past bij de doelstellingen van de eigen organisatie. Voldoende ruimte voor het vormgeven van integraal personeelsbeleid is daarbij van groot belang. Partijen hebben daartoe in de CAO PO over een aantal onderwerpen kaderstellende afspraken gemaakt waaraan de werkgever en de P(G)MR op bestuurs- en/of school-niveau een concrete beleidsinvulling dienen te geven. De ruimte komt onder andere tot uitdrukking in de afspraken over de normjaartaak, het functiebouwwerk en scholing en ontwikkeling.

De CAO is geldig tot en met 31 december 2009

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.