Artikel
2 nov '10
2 november '10
2 min

CAO nieuwe stijl voor ambtenaren

De wijze waarop de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren worden vastgesteld, gaat volgens kabinet Rutte veranderen. Doel hiervan is het gelijktrekken van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers in de private sector. Een echte cao waarbij ook het private arbeidsrecht zal gaan gelden voor ambtenaren.

Het Binnenlands Bestuur roept in haar nieuwsbrief van maandag 1 november jongstleden dat de CAO ambtenaren op de schop gaat. Volgens haar zullen de arbeidsvoorwaarden in de toekomst door middel van zogeheten vrije onderhandelingen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties tot stand komen en worden vastgelegd in een echte cao.

De cao nieuwe stijl is onderdeel van de normalisatie van de arbeidsverhoudingen bij de overheid waarbij de rechtspositie van ambtenaren wordt gelijkgetrokken met die van werknemers in de private sector. Zo zal het private arbeidsrecht gaan gelden voor ambtenaren met een individuele arbeidsovereenkomst als gevolg in plaats van een eenzijdige aanstelling.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) juicht de cao nieuwe stijl toe. Het verwacht dat de arbeidsmobiliteit zal toenemen door het wegvallen van de scheidslijnen op de arbeidsmarkt tussen ambtenaren en werknemers. De cao nieuwe stijl zal op zijn vroegst in 2015 van kracht worden. Tot die tijd zal de rechtspositie van ambtenaren nog op de oude manier tot stand komen.

Bron: Binnenlands Bestuur – Cao ambtenaren gaat op de schop

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.