Artikel
11 nov '09
11 november '09
2 min

Breng HRM beter onder de aandacht bij het hoger management

Het imago van veel HR-afdelingen is voor verbetering vatbaar. Veel geleverde kritiek vanuit hoger management: de HR-afdeling is teveel naar binnen gericht, reactief en kan lastig overbrengen wat nu daadwerkelijk van hen verwacht mag worden. Uiteraard zijn er ook tegenvoorbeelden te benoemen. Dit neemt niet weg dat HRM bij veel organisaties op een betere manier onder de aandacht kan worden gebracht. Maar hoe?

Probeer de HR-afdeling te bekijken via een marketingbril. Marketing biedt namelijk een aantal handvatten die uitstekend door de HR-professional te gebruiken zijn. Een van die tools is de marketingmix; de hoeksteen van marketing. Met behulp van vier thema’s -product, prijs, plaats en promotie- zorg je ervoor dat je de HR-afdeling op een slimmere wijze onder de aandacht brengt bij je doelgroep.

Product
Zorg voor een evenwichtige bediening van de doelgroep. Een groot gedeelte van het hoger management vindt dat het zwaartepunt van de HR-afdeling ligt op operationele, beheersmatige taken in tegenstelling tot een strategische adviserende rol. Zorg dat je als HR-afdeling op een proactieve wijze op meerdere gebieden van toegevoegde waarde bent.

Prijs
Maak de toegevoegde waarde zichtbaar. Wie denkt dat HRM lastig in waarde uit te drukken is, heeft het mis. Onder andere verzuimcijfers, gegevens over verloop en Service Level Agreements (prijs-/kwaliteitsafspraken op operationeel vlak)  maken de toegevoegde waarde van HRM meer visueel.

Promotie
Verplaats je in de belevingswereld van je doelgroep. Het hoger management is voornamelijk strategisch gefocust. Maak gebruik van deze kennis en laat zien dat je meer bent dan alleen een uitvoerend orgaan. Uiteraard mag de aandacht wat betreft de beheersmatige activiteiten niet verslappen; niets is slechtere promotie dan een foutieve salarisbetaling.

Plaats
Voer wat betreft de positionering van HRM een twee-sporen-beleid. Zorg op de eerste plaats dat je aan tafel komt bij het hoger management. Hierdoor is het mogelijk om bij belangrijke vraagstukken tijdig mee te denken. Probeer verder uitvoerende taken voornamelijk vanuit de lijn aan te pakken. Hierdoor blijft de afstand tot de werkvloer zo klein mogelijk.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.