Artikel
26 nov '09
26 november '09
1 min

Bovengrens aan salaris externen bij overheid

Een loonplafond voor externen die door de overheid worden ingehuurd; aldus het CDA. Het CDA pleit voor eenzelfde norm die is afgesproken voor de publieke sector. Dat betekent dat extern ingehuurde medewerkers niet meer dan € 181.000,- per jaar mogen verdienen.

Het CDA vindt het belangrijk dat er grenzen worden gesteld aan salarissen die worden betaald vanuit belastinggeld. Het argument om externen uit het topsegment binnen te halen middels hoge salarissen, is volgens CDA-kamerlid De Pater niet correct. Dit argument zou misbruikt kunnen worden om extra loon te vragen voor rijksambtenaren, aangezien “iedereen graag toppers in huis wil halen.”

Bron: P&O Actueel