Artikel
7 jul '10
7 juli '10
2 min

Bezuinigingen op lerarensalarissen?

De regering moet vanwege financiële tegenvallers fors bezuinigen. Het kabinet is voornemens om 225 miljoen Euro te bezuinigen door de lonen van alle ambtenaren te bevriezen. In deze categorie vallen ook de leraren. De heer Plasterk van de PvdA vindt het een slecht plan om ook de salarissen van leraren te bevriezen. De heer Plasterk is van mening dat de lerarenlonen moeten blijven stijgen om de positie van leraren te verbeteren. Hij krijgt steun van de SP, Groenlinks, ChristenUnie en D66. De VVD, PVV en CDA zijn er echter op tegen om de lerarensalarissen buiten de bezuinigingen te houden.

Dit terwijl alle partijen in de Kamer er naar streven om Nederland bij de top 5 van kenniseconomieën te krijgen. Momenteel staat Nederland op de 11e plaats. Goede leraren zijn één van de belangrijkste voorwaarden voor het geven van toponderwijs. Zijn deze er onvoldoende dan is het maar zeer de vraag of Nederland haar ambities op dit vlak waar kan maken.

De Tweede Kamer debatteert met minister De Jager van Financiën over de bezuinigingsplannen van het kabinet. Onduidelijk is nog of de motie van de heer Plasterk wordt aangenomen en indien dit gebeurt op welke alternatieve wijze , het wegvallen van de bezuiniging op lerarensalarissen kan worden gecompenseerd.

Bron:

– www.tweedekamer.nl
– www.prima-online.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.