Artikel
2 aug '10
2 augustus '10
5 min

Bezuinigingen gemeenten: 618,5 miljoen en 2000 formatieplaatsen minder

De 25 grootste gemeenten maken zich op voor een grote bezuinigingsgolf waarbij duizenden arbeidsplaatsen verloren gaan. Dit blijkt uit een inventarisatie van het Financieel Dagblad.

Inkrimping personeelsbestand, Rotterdam aan kop met verlies 1.000 banen
In de 25 grootste gemeenten woont ongeveer een derde van de Nederlanders. In Den Haag, Breda en de Haarlemmermeer hebben burgemeesters en wethouders nog geen besluit genomen over een bezuiniging, de rest weet het wel of heeft een indicatief bedrag. Opgeteld leidt dat tot een krimp van euro 618,5 mln in de komende collegeperiode (tot 2014). De helft van die gemeenten verbindt daar vervolgens ook een taakstelling aan voor de krimp van de eigen organisatie. Dat leidt tot het verlies van zeker tweeduizend formatieplaatsen, waarbij Rotterdam alleen al goed is voor het verlies van duizend banen. In Rotterdam werkten eind vorig jaar 13.000 ambtenaren.
Alle gemeenten weten nu al dat ze in hun eigen personeelsbezetting gaan snijden, al weten ze vaak nog niet hoe. Nijmegen bijvoorbeeld wil euro 22 miljoen bezuinigen tot 2014 en daarvan moet de helft gebeuren door personeelsvermindering. Dat betekent dat er in Nijmegen over vier jaar 190 voltijdambtenaren minder zijn, een krimp van 10%. De gemeente Utrecht is van plan 15% op apparaatskosten te bezuinigen. Groningen neemt zich voor ‘structureel’ 150 fte’s te bezuinigen in 2014. Maastricht heeft een langere adem en stelt dat er over acht jaar honderd voltijd ambtenaren minder zijn. In Maastricht werken nu bijna 1400 mensen.

Door vergrijzing toch kans op personeelstekort
De vergrijzing is in dit geval een ‘geluk’ bij een ongeluk in veel gemeenten. Volgens het onderzoek naar de overheidsarbeidsmarkt ‘De Grote Uittocht’, dat in april verscheen, zijn in 2020 drie op de tien huidige overheidsdienaren vertrokken vanwege pensioen. De gemeente Leiden weet nu al dat de komende jaren 150 ambtenaren met pensioen zullen gaan en verwacht dan ook niet mensen te moeten ontslaan, sterker, de gemeente denkt dat een tekort aan specialisten (bijvoorbeeld inspecteurs bouw- en woningtoezicht) een groter probleem wordt. Slechts drie van de 25 grootste gemeenten (Utrecht, Tilburg en Breda) sluiten niet uit dat er mensen ontslagen zullen worden, de rest verwacht de krimp op te lossen via natuurlijk verloop. Een paar gemeenten durven zelfs een werkgarantie te geven, Rotterdam bijvoorbeeld, ondanks het feit dat duizend van de 13.000 ft’s verdwijnen.

Bezuiniging op flexibiliteit en externe specialisten
Wie zeker wél geraakt zullen worden door de bezuinigingen, zijn de vele ingehuurde krachten bij gemeenten. Bij sommige gemeenten is wel 30% van de werkenden van buiten, zoals in Almere en Enschede. In deze flexibele schil zal zeker worden gesneden. Nijmegen telt in 2014 15% minder ambtenaren, maar zal daarbovenop 30% minder aan inhuur van derden uitgeven dan de stad vorig jaar deed.

Het is overigens opvallend dat veel gemeenten geen cijfers kunnen geven van het aantal mensen van buiten die worden ingehuurd. ‘Flexibiliteit is in toenemende mate een onderdeel van de bedrijfsvoering’, zegt de woordvoerder van Amsterdam. ‘We sturen op budget en op resultaat, niet op een quotum mensen.’ Ook Rotterdam weet niet precies hoeveel ‘externen’ er rondlopen, maar de stad hanteert de vuistregel dat zij niet meer dan 15% van de loonsom mogen kosten (euro 100 mln) en dat ten minste twee derde van die ingehuurde uitzendkrachten in de lagere schalen moet zitten.

In- of extern blijkt bovendien een definitiekwestie. Dordrecht heeft samen met vijf andere gemeenten onder meer een sociale dienst, een bureau leerplicht en een ingenieursbureau. ‘De verrekening van de kosten van inhuur van die regionale organisaties is een interne verrekening, maar de medewerkers worden als extern beschouwd, omdat zij in dienst zijn van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden’, aldus de woordvoerder. Tilburg rekent tijdelijke medewerkers onder de flexibele schil, Zoetermeer ook de vervanging bij ziekte en Apeldoorn de inhuur van krachten van het lokale werkvoorzieningsbedrijf.

Maak toegevoegde waarde concreet
Bij Driessen volgen we de ontwikkelingen binnen de lokale overheid uiteraard op de voet. Als dienstverlener voor de non-profit sector werken we mee aan oplossingen om samen met  betrokken gemeenten alles op HRM-gebied efficiënter en effectiever te laten verlopen. Dat sluit naadloos aan bij de bezuinigingsplannen. Driessen werkt met mensen uit de sector, voor de sector. Door de kennis van de markt komen ook de consultants van Driessen snel tot kern van het probleem en met een werkbare oplossing. Binnen Driessen kunnen we ons goed vinden in het citaat van de gemeente Amsterdam ‘We sturen op resultaat’. Dit blijft ons onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie, Driessen levert direct meerwaarde voor een organisatie.

Deze werkwijze blijkt nog steeds zeer goed te werken, want vanuit de gedachte ‘uit de sector, voor de sector’ zoekt Driessen naar ZZP-ers die regelmatig ondersteuning kunnen bieden bij opdrachten waar we tijdelijk extra personeelscapaciteit goed kunnen gebruiken. Meet weten? Bekijk Driessen zoekt ZZP-ers.

Meer informatie
Wilt u weten hoe Driessen uw organisatie kan ondersteunen met praktische, werkbare oplossingen voor HRM-vraagstukken, neem dan contact op met dhr. ir. Nico op de Laak, manager consultancy (0492 – 50 66 66 of nico.opdelaak@driessen.nl). Hij kan u meer vertellen over oplossingen die Driessen biedt aansluitend bij de komende bezuinigingen. Voorbeelden daarvan zijn reorganisatie- of outplacementtrajecten, maar ook levensfasebewust personeelsbeleid en het effectief opbouwen van een flexibele schil.

Bron: Financieel Dagblad, 29-07-2010

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.