Artikel
2 nov '10
2 november '10
2 min

Beter waterbeheer door samenwerking waterschappen en gemeenten

Het nieuwe kabinet wil dat nog maar twee overheden zich bezighouden met waterbeheer: gemeenten en waterschappen. De VNG is blij dat het kabinet de doelmatigheid zo wil vergroten. In het regeerakkoord staat bijvoorbeeld dat waterschapsbesturen voortaan indirect worden gekozen door de gemeenteraden.

Aanbevelingen
Voorzitter Annemarie Jorritsma gaf bij de jaarlijkse Waterschapsdag aanbevelingen voor doelmatiger waterbeheer.

  • Gemeenten en waterschap moeten een gezamenlijke visie maken op waterbeheer, vertaald in een gezamenlijk investeringsprogramma.
  • De gelijkwaardigheid van waterschappen en gemeenten moet worden bevorderd, de vergunningen tussen waterschappen en gemeenten zijn al geschrapt in de Waterwet.
  • In de ruimtelijke ordening moet het waterbelang zwaar meewegen, combinatie van functies (wonen, water, recreatie en natuur) zijn kansrijk.
  • Beslissingen over stedelijk waterbeheer moeten bij gemeenten liggen, dat is van belang voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Deltaprogramma
Jorritsma plaatste ook een kanttekening bij het regeerakkoord. Het kabinet trekt geen extra geld uit voor het Infrastructuurfonds. Dat is een bedreiging voor de uitvoering van het Deltaprogramma. In dit programma staat een reeks maatregelen om dijken, onveilige situaties en het dreigende zoetwatertekort aan te pakken.

‘Voor de budgetten die daarvoor nodig zijn, moet steeds opnieuw een politieke afweging worden gemaakt. De robuuste financiering van waterveiligheid en de zoetwatervoorziening komt daardoor in het geding.’

Bron: VNG

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.