Artikel
15 feb '13
15 februari '13
2 min

Bestuursafspraken 2011-2015, alles of niets!

Er is geen bestuursakkoord tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Kabinet tot stand gekomen.  In het onderhandelaarsakkoord waren onderdelen opgenomen die betrekking hadden op de Wet werken naar Vermogen en de mogelijke bezuinigingen op de Regionale uitvoeringsdiensten (RUD). De VNG heeft niet ingestemd met de plannen omtrent deze onderwerpen. Omdat deze onderwerpen onderdeel uitmaakten van het bestuursakkoord, is het volledige bestuursakkoord in eerste instantie verworpen vanuit de gedachte  “alles of niets”.

Toch verder met samenwerking
Om toch verder te kunnen met de plannen om samen te werken op belangrijke onderwerpen is besloten om de goede afspraken in het bestuursakkoord te formaliseren. Dit heeft zijn beslag gekregen in de Bestuursafspraken 2011 – 2015. De bestuursafspraken bestaan uit het onderhandelaarsakkoord en de correspondentie over de onderwerpen waarover geen overeenstemming is bereikt, om tot een bindend pakket aan maatregelen te komen. De onderwerpen waarover geen overeenstemming is bereikt zijn, zoals eerder genoemd, bindende afspraken over de Wet werken naar Vermogen en de bezuiniging op de Regionale uitvoeringsdiensten.

Commissie herstructurering SW-sector

Ten aanzien van het onderwerp “Werk”  is een commissie ingesteld onder leiding van de heer  Westerlaken om de herstructurering van de sector Sociale Werkvoorziening een realistisch perspectief te geven. Zowel het kabinet als de VNG zijn van mening dat er niet gewacht hoeft te worden met het uitvoeren van de afspraken die op basis van de afspraken in de Bestuursafspraken 2011 – 2015 zijn vastgelegd.

Bron: Gemeente.nu

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.