Artikel
5 dec '11
5 december '11
2 min

Beperkingen uitzenden in CAO's opheffen

Vandaag roept de ABU op om onnodige beperkingen op de inzet van uitzendkrachten in CAO’s zoveel mogelijk op te heffen. De reden hiervoor is dat het, in deze roerige tijden van economische crisis, van belang is dat CAO’s voldoende flexibiliteit bieden.

De oproep komt op de dag (5 december) dat de Europese Uitzendrichtlijn moet zijn geïmplementeerd. De uitzendrichtlijn verplicht Nederland en de andere lidstaten beperkingen op de inzet van uitzendarbeid in wet- en regelgeving te heroverwegen. De ABU onderzocht 745 CAO’s en trof in honderden daarvan beperkingen voor het uitzenden aan. Aan de vooravond van mogelijk een nieuwe economische crisis is het belangrijk dat CAO’s voldoende flexibiliteit bieden en daarom moeten onnodige beperkingen zoveel mogelijk worden opgeheven.

Onderzoek
In het kader van de implementatie van de uitzendrichtlijn onderzocht de ABU in 2011 745 CAO’s op de aanwezigheid van uitzendbeperkingen. Uit het onderzoek blijkt dat 130 CAO’s het aantal uitzendkrachten dat de onderneming in mag zetten maximeren of de duur van de plaatsing van een uitzendkracht bij de opdrachtgever maximeren. Veel CAO’s hanteren een plaatsingstermijn van zes maanden. Verder blijkt dat in 278 CAO’s allerlei voorwaarden aan de inzet van uitzendkrachten, bijvoorbeeld alleen ter vervanging van ziekte of verlof, worden gesteld. Ook dergelijke voorwaarden beperken de inzet van uitzendkrachten.

Economische crisis en flexibiliteit
De ABU vindt het hoog tijd om dergelijke bepalingen op te heffen. Jurriën Koops, adjunct-directeur van de ABU: “Vorige crisis heeft uitgewezen dat juist de inzet van uitzendarbeid ervoor heeft gezorgd dat Nederland sneller en sterker door de crisis is gekomen. Bedrijven hebben zich goed kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden en de werkloosheid is beperkt gebleven. Bovendien blijkt uit onderzoek van UWV (2011) dat bij herstel van de economie 31% van de werkzoekenden weer terugkeert op de arbeidsmarkt via een uitzendbaan. Het beperken van de inzet van uitzendkrachten is dus niet zonder risico’s”.

Met de oproep richt de ABU zich, aan de vooravond van een nieuw CAO-seizoen, tot sociale partners die verantwoordelijk zijn voor deze CAO’s. De ABU vindt het onverstandig om, met het oog op mogelijk zware economische tijden, de flexibiliteit in CAO’s aan banden te leggen. De ABU vindt dat minister Kamp CAO-bepalingen die beperkingen op de inzet van uitzendarbeid bevatten in beginsel niet langer algemeen verbindend moet verklaren. De oproep komt op het moment dat minister Kamp voorstellen doet om CAO’s en AVV-beleid meer crisis proof te maken.

bron: persbericht ABU

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.