Artikel
25 aug '11
25 augustus '11
1 min

Fiscale ruimte bij vergoeding reiskosten in het VO

De VO-raad en de Belastingdienst hebben afstemming bereikt over een regeling voor de benutting van de fiscale ruimte bij reiskostenvergoeding, geldend in 2012. Dit naar aanleiding van het nieuwe zesde lid van artikel 13.1 in de nieuwe CAO VO 2011-2012.

In het artikel staat letterlijk; ‘Indien na toepassing van de salderingsregeling nog fiscaal onbenutte ruimte over is, wordt op verzoek van de werknemer, mits goedkeuring is verkregen van de Belastingdienst, de conform de wetgeving toegestane fiscaal onbenutte ruimte verrekend met de eindejaarsuitkering. De werknemer dient hiervoor een door de werkgever verstrekt aanmeldingsformulier in.’

Om te voorkomen dat werkgevers onnodig en zelfs tevergeefs om goedkeuring gaan vragen, heeft de VO-raad overlegd met de Belastingdienst hoe werkgevers zelf de fiscaal onbenutte ruimte op een fiscaal juiste manier vast kunnen stellen.

Bron: VO Raad