Artikel
19 okt '09
19 oktober '09
2 min

Belonings­be­leid overheid niet optimaal

Bij veel overheidsorganisaties kenmerkt het beloningsbeleid zich door het verstrekken van automatische periodieken. Dit wil zeggen dat medewerkers er periodiek, meestal jaarlijks, standaard een salarisverhoging krijgen. Dit biedt de medewerker wellicht zekerheid maar stimuleert medewerkers niet direct om hun productiviteit te verhogen.

De vanzelfsprekendheid waarmee ondermaats presterende medewerkers een salarisverhoging krijgen is zorgelijk. Maar ook de andere kant is zorgelijk: het karig belonen van uitstekend presterende medewerkers. Volgens de bijzonder hoogleraar Robert Dur van de Erasmus Universiteit Rotterdam is het de combinatie van het gedogen van ondermaatse prestaties, het karig belonen van uitstekende prestaties en een weinig inspirerend management de oorzaak dat nieuw talent het bedrijfsleven verkiest boven een carrière bij de overheid. Dit kan de publieke sector zich niet veroorloven gezien de enorme uitstroom van oudere medewerkers in de komende jaren.

In het toepassen van gedifferentieerd belonen kan een deel van de oplossing zitten. Veel cao’s bieden de mogelijkheid uitstekende prestaties van medewerkers te belonen. Dit kan bijvoorbeeld door een uitstekend presterende medewerker een dubbele periodiek te geven en de ondermaats presterende medewerkers een keer geen periodiek te geven. Waarom veel overheidorganisaties het instrument van gedifferentieerd belonen nog nauwelijks toepassen is niet helemaal duidelijk. Mogelijk weten leidinggevende niet dat gedifferentieerd belonen onderdeel is van het beloningsbeleid, of misschien zijn leidinggevende bang voor onrust en onvrede onder het personeel.

Bron: P&O actueel