Artikel
23 sep '15
23 september '15
2 min

Belastingplan 2016: lasten op arbeid nemen met 5 miljard euro af

Het kabinet wil de lasten op arbeid in 2016 met 5 miljard euro verlagen. Het Belastingplan 2016 draait dan ook om belastingverlaging. Het moet leiden tot extra banen en een hogere economische groei. 

Het gaat om een structurele belastingverlaging die in het voordeel is van werknemers en werkgevers. Staatssecretaris Wiebes van Financiën zond het Belastingplan op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer.

Werknemers

Voor werknemers blijft er vanaf volgend jaar netto meer geld over. De tarieven in de tweede en derde belastingschijf dalen, terwijl de arbeidskorting sterk stijgt. Daarnaast verhoogt het kabinet de bovengrens van de derde belastingschijf. Wel bouwt het kabinet de algemene heffingskorting voor hogere inkomens af.

Werknemers met jonge kinderen hebben voordeel van een verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en van de kinderopvangtoeslag. Door beide maatregelen kunnen de werkende ouders een betaalde baan gemakkelijker combineren met de zorg voor kinderen.

Werkgevers

Het kabinet stimuleert werkgevers om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Vanaf 2017 krijgen werkgevers een tegemoetkoming van jaarlijks maximaal 2000 euro voor elke werknemer die rond het minimumloon verdient.

Uit berekeningen van het CPB blijkt dat de verlaging van de arbeidslasten met 5 miljard euro al binnen twee jaar in totaal voor 21.000 banen zorgt. De lastenverlichting kan op de langere termijn leiden tot 35.000 extra banen.

Vereenvoudigingen

Een eenvoudiger belastingstelsel blijft volgens het kabinet nodig. In het Belastingplan 2016 staan een reeks kleinere vereenvoudigingen, waaronder de samenvoeging van twee innovatieregelingen. Verder onderzoekt het kabinet mogelijke vereenvoudigingen voor de periode na 2016. Het doel is om elk jaar in het Belastingplan goede, beheerste stappen te zetten richting een beter belastingstelsel.

Hervorming vermogensrendementsheffing

Het Belastingplan bevat ook een voorstel voor een hervorming van de vermogensrendementsheffing in box 3. Deze moet ervoor zorgen dat de heffing gemiddeld beter aansluit bij het feitelijke rendement op vermogen van belastingbetalers. Het heffingsvrije vermogen gaat omhoog naar 25.000 euro. Het vlakke tarief van 30 procent blijft bestaan.

Schenking eigen woning

De vrijstelling voor een eenmalige schenking voor het eigen huis gaat omhoog en wordt ruimer. Het maximale schenkingsbedrag stijgt vanaf 2017 structureel naar 100.000 euro. Daarnaast verdwijnt de beperking dat de schenking van een ouder aan een kind moet zijn. Een andere voorwaarde blijft bestaan. De ontvanger van een schenking moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

Bron: Rijksoverheid.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.