Artikel
25 jun '10
25 juni '10
2 min

Bekwaamheidsdossier; succesvolle implementatie door beleid en training onderwijsgroep Unicoz

De Wet ‘Beroepen In het Onderwijs’ (Wet Bio) is nu een kleine 4 jaar van kracht, samen met het besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. Onderwijsinstellingen moeten sindsdien ook aan kunnen tonen dat de docenten aan deze bekwaamheidseisen voldoen en in staat worden gesteld om deze te onderhouden. Van iedere docent moet een bekwaamheidsdossier worden bijgehouden. Dit is een belangrijk document, want daarin wordt vastgelegd welke afspraken er per individuele docent zijn gemaakt over het ontwikkelen en onderhouden van de bekwaamheid. Nu is het opstellen van een bekwaamheidsdossier stap 1, maar stap 2 - het ontwikkelen en implementeren van een beleid voor het bekwaamheidsdossier - is net zo belangrijk.

Zoveel mensen, zoveel meningen

Met alleen het vastleggen van de ontwikkelpunten in een dossier, is een docent of organisatie namelijk nog niet geholpen. De onderwijsgroep Unicoz realiseerde zich dit ook, zeker gezien de omvang van de groep (22 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs) was er de behoefte aan een duidelijk beleid hoe men gevolg diende te geven aan de inhoud van de vele bekwaamheidsdossiers.

Training brengt eigen beleid tot leven

Driessen heeft in opdracht van Unicoz een ontwikkelingstraject opgezet en begeleid om tot een goed beleid te komen voor de implementatie van die bekwaamheidsdossiers. Om het beleid ook daadwerkelijk in de organisatie te integreren, heeft Driessen twee speciale trainingen ontwikkeld waarin medewerkers en leidinggevenden wegwijs worden gemaakt in het nieuwe beleid. De reacties op het ontwikkelde beleid zijn bijzonder positief, de verdere training van zowel medewerkers als leidinggevenden staan in de periode direct na de zomervakantie in de planning en rondom de jaarwisseling. Het uiteindelijke resultaat van het traject is een duidelijk beleid omtrent het gebruik van bekwaamheidsdossiers in de organisatie. Leidinggevenden hebben daarbij een helder beeld hoe individuele gesprekken het beste voorbereid en gevoerd kunnen worden. Door de training aan de medewerkers krijgt het beleid omtrent de bekwaamheidsdossier daar ook meer draagvlak en kunnen zij alles in de juiste context plaatsen.

Meer informatie

Wilt u meer weten wat Driessen voor u kan betekenen op het gebied van beleidsontwikkeling en de integratie van het bekwaamheidsdossier in uw onderwijsorganisatie, neem dan contact op met dhr. Nico op de Laak via 0492 – 50 66 66 of via nico.opdelaak@driessen.nl.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.