Artikel
31 mei '11
31 mei '11
3 min

AOb en Abvakabo FNV geven geen steun aan de nieuwe CAO VO

Vrijdag 27 mei werd duidelijk dat de AOb en de Abvakabo FNV (samen verenigd in de ACOP) de CAO-VO 2011-2012 niet ondertekenen. De cao wordt nu afgesloten tussen CNV Onderwijs en de CMHF enerzijds en de VO-raad anderzijds. De CAO-VO 2011-2012 gaat gelden voor vrijwel alle werkgevers en werknemers in het onderwijs.

CAO blijft ‘collectief
De VO-raad geeft op haar eigen website aan te betreuren dat de AOb en Abvakabo FNV de cao niet ondersteunen. “Ondertekening door deze partijen zou het draagvlak voor de cao hebben vergroot. Het is echter goed dat de sector straks weer over een cao beschikt, die gaat gelden voor het hele veld.”

Vrijwel alle werkgevers en werknemers in het onderwijs zijn straks aan de CAO-VO 2011-2012 gebonden. De leden van de CNV Onderwijs, CMHF en de VO-raad zijn rechtstreeks aan de cao gebonden. Zij zijn lid van een organisatie die de cao heeft ondertekend. Werknemers die geen lid zijn van de CNV Onderwijs of de CMHF zijn aan de cao gebonden door de volgende bepaling in hun akte van benoeming/aanstelling: “Op deze arbeidsovereenkomst is de vigerende cao waaraan de werkgever gebonden is van toepassing, en alle aanvullingen en wijzigingen die deze cao ondergaat.”

Wanneer treedt de cao in werking?
De cao-partners zetten de teksten van het onderhandelaarsakkoord nu om in concrete cao-teksten. Vervolgens wordt de cao naar het ministerie van SZW gestuurd. Het ministerie geeft automatisch een KVO (kennisgeving van ontvangst) af. De dag nadat de KVO is verzonden, treedt de cao in werking.

Geen toetsing ministerie en algemeen verbindend verklaring
Het ministerie toetst alleen of een cao rechtmatig is, als cao-partijen vragen om de cao algemeen verbindend te verklaren. Dit is voor een cao-vo nog nooit gebeurd. Want in de VO-sector zijn vrijwel alle werkgevers en werknemers al aan de cao-vo gebonden, ook als deze niet algemeen verbindend wordt verklaard.
Een verzoek tot algemeen verbindend verklaring is ook een lastig en langdurig proces. In totaal wordt minder dan 10% van alle afgesloten cao’s algemeen bindend verklaard. Dit gebeurt vooral in sectoren waar weinig werkgevers lid zijn van een werkgeversorganisatie. Zij zijn dan niet al door lidmaatschap aan een cao gebonden.

Bijeenkomst CAO VO met bijdrage VO-raad
Met een nieuwe CAO, komen er ook nieuwe regels en voorschriften. Daarom organiseert Driessen een speciale bijeenkomst over de nieuwe CAO VO. De VO-raad, zal in de persoon van Frans Mentjox (arbeidsvoorwaarden) daar ook een bijdrage aan leveren. Deze vindt plaats op dinsdag 14 juni van 13.00 tot 16.30u te Utrecht. (Inschrijving is inmiddels gesloten)

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.