Artikel
27 jul '12
27 juli '12
2 min

Ambtenaar kan eigen zorgverzekering kiezen

Ambtenaren hebben per 1 januari 2013 de keuze uit twee zorgverzekeraars. De verenigingen VNG, IPO en de Unie van Waterschappen hebben besloten de nieuwe collectieve zorgverzekering te gunnen aan twee zorgverzekeraars: Zilveren Kruis Achmea en IZA Zorgverzekeraar N.V. 

Eén zorgverzekeraar
In de CAO gemeenten (CAR-UWO) zijn er afspraken gemaakt over een collectieve ziektekostenverzekering voor gemeentepersoneel. In 2007  had de VNG in overleg met de ledenraad voor één zorgverzekeraar gekozen: IZA.  De argumentatie hiervoor was dat dit de inkoopkracht zou maximaliseren, waardoor de meest gunstig mogelijke voorwaarden konden worden bedongen.

Geen keuzevrijheid
De VNG ontving de afgelopen jaren regelmatig signalen dat zowel gemeenten als gemeenteambtenaren meer keuzevrijheid zouden willen. Eind dit jaar moet er een nieuwe collectiviteit zijn aanbesteed omdat de collectieve zorgverzekering met IZA afloopt. De verenigingen hebben in 2011 hun kans gepakt en een andere opzet voorgelegd aan hun leden.

Twee zorgverzekeraars
De ledenraad gaf eind 2011 aan meer te zien in de collectiviteit met twee zorgverzekeraars. De keuzevrijheid voor de ambtenaar was daarbij leidend. In een situatie van twee verzekeraars zal er daarnaast concurrentie ontstaan, wat in het voordeel van de ambtenaar kan werken. Ook hebben recente aanbestedingen laten zien dat bij een overeenkomst met meerdere verzekeraars het maximale voordeel kan worden behaald.

Gunning
Het contract van VNG, IPO en de Unie van Waterschap werd Europees aanbesteed namens de leden. De offertes zijn vergeleken op onder andere premie, dekking, kwaliteit van de dienstverlening en aanvullende werkgeverspakketten. Op 20 juli 2012 is het voornemen tot gunning bekendgemaakt bij de verzekeraars. De bezwaartermijn loopt af op 6 augustus, waarna de gunning definitief is. Het nieuwe contract geldt dan voor drie jaar, met een optie het contract driemaal een jaar te verlengen.

Gevolgen
Leden van de doelgroep (inclusief politieke ambtsdragers) kunnen vanaf 2013 kiezen uit twee collectieve zorgverzekeringen. Daarnaast kunnen ze kiezen tussen een aanvullende verzekering met of zonder tandartsverzekering. Ambtenaren zijn nog steeds verplicht deel te nemen aan de collectiviteit om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming in de ziektekosten. Ook het inhouden van de premie door de werkgever wordt gehandhaafd.

In september zullen alle betrokkenen uitgebreid over de nieuwe zorgverzekering worden geïnformeerd.

Bron: VNG

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.