Artikel
10 jun '09
10 juni '09
1 min

Akkoord over rechtspositie brandweervrijwilligers

Het College voor Arbeidszaken (CVA) en de gemeentelijke vakbonden hebben overeenstemming bereikt over de nieuwe rechtspositie voor de vrijwillige brandweer die moet ingaan op 1 oktober 2009. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de vergoedingen, verzekeringen en de leeftijdsgrens voor ontslag. Aan de vergoedingen wordt onder meer een consignatievergoeding toegevoegd.  Een consignatievergoeding regelt de beloning als de vrijwilliger geen arbeid verricht maar wel beschikbaar moet zijn.

Het afsluiten van een ongevallenverzekering wordt verplicht gesteld en de leeftijdsgrens voor een verplicht ontslag met 55 jaar wordt losgelaten. Deze wordt vervangen door een periodiek preventief medisch onderzoek waarmee wordt bepaald of een vrijwilliger het vak nog kan uitoefenen.

De onderhandelingspartijen hebben het bereikte akkoord voorgelegd aan hun achterban en het is de bedoeling dat nog voor de zomer het akkoord formeel wordt bekrachtigd.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.