Artikel
20 okt '11
20 oktober '11
3 min

ABP dekkingsgraad duikelt naar 90% door lage rente

De dekkingsgraad van ABP is in het derde kwartaal fors gedaald van 112% naar 90%. Eind juni kende het fonds een dekkingsgraad van 112%. Eind juli was deze gezakt naar 106%. In augustus, toen de financiële markten in steeds zwaarder weer kwamen, is de positie van ABP verder verslechterd.  

Waarom daalt de dekkingsgraad zo hard?
De forse daling van de dekkingsgraad wordt zowel door een dalende rente als door daling van de koersen op de financiële markten veroorzaakt. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van ABP (de bezittingen) aan de ene kant en de nu en in de toekomst uit te keren pensioen (de verplichtingen) aan de andere kant. De waarde van de verplichtingen is afhankelijk van de stand van de rente. Als de rente daalt, wat nu het geval is, betekent dit dat ABP meer moet reserveren om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Als de rente stijgt, neemt deze reservering juist af.

Een pensioenfonds is dus erg afhankelijk van de dagkoers van de rente. Dat maakt ook dat de dekkingsgraad hevig kan schommelen. Als de rente bijvoorbeeld met 1%-punt daalt, nemen de verplichtingen met 17% toe, en daalt de dekkingsgraad met circa 12%-punt. Een dekkingsgraad van 90%  betekent dat tegenover elke € 100 die ABP nu en in de toekomst uitbetaalt een vermogen van € 90 beschikbaar is.

Wat betekent dit voor de pensioenen?
Voor nu heeft dit geen gevolgen voor de pensioenen. De dekkingsgraad, die heftig kan schommelen, is ook de maatstaf voor het nemen van een premie- en indexatiebesluit. Dat gebeurt doorgaans in de maand november.

Vicevoorzitter van het ABP Joop van Lunteren daarover : ‘Deze daling van de dekkingsgraad is heel slecht nieuws. Het is vrijwel uitgesloten dat we de pensioenen in 2012 kunnen verhogen met de gemiddelde loonstijging bij overheid en onderwijs. Misschien moeten we zelfs aanvullende maatregelen overwegen. Als de dekkingsgraad niet op heel korte termijn flink aantrekt, komt ook het verlagen van de pensioenen dichtbij. Dit raakt niet alleen gepensioneerden, maar ook mensen die werken.’

Wanneer neemt ABP een besluit?
Vicevoorzitter  van het ABP Xander den Uyl: ‘Om de pensioenen te kunnen verhogen moet de dekkingsgraad van eind oktober 105% of hoger zijn. De kans is groot dat we dat gat tussen 90% en 105% in een maand tijd niet meer kunnen dichten. De pensioenen kunnen dan volgend jaar niet meegroeien met de gemiddelde loonstijging. We bekijken dan ook of we extra premie moeten gaan vragen. Of we nog andere maatregelen moeten nemen, hangt af van de dekkingsgraad op eind december. Als de dekkingsgraad niet verbetert, moet ABP de pensioenen eventueel gaan verlagen. Dat gebeurt dan uiterlijk na 15 maanden, dus op 1 april 2013.’

Bron: www.abp.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.