Artikel
2 apr '12
2 april '12
2 min

Aanvraagronde lerarenbeurs 2012-2013 van start

Goede leraren zijn bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de resultaten van leerlingen. Om het onderwijs te verbeteren kunnen leraren een lerarenbeurs of een promotiebeurs aanvragen. De nieuwe aanvraagronde voor de Lerarenbeurs voor het studiejaar 2012-2013 is van 2 april 2012 tot en met 1 juni 2012. Leraren in het (voortgezet) speciaal onderwijs hebben dit jaar voorrang.

Bachelor- of mastergraad
Vanaf dit jaar kan de Lerarenbeurs niet meer gebruikt worden voor korte opleidingen, maar alleen voor het volgen van een bachelor- of masteropleiding. ‘Het onderwijs is zo goed als de leraar die voor de klas staat. Met de Lerarenbeurs stimuleer ik dat leraren een bachelor- of mastergraad halen om de kwaliteit van het hele onderwijs te verhogen,’ aldus staatssecretaris Zijlstra.

Leraren in het (voortgezet) speciaal onderwijs
Voor de nieuwe aanvragen is 40 miljoen euro beschikbaar. Hiervan is in 2012 16 miljoen euro bij voorrang bestemd voor leraren in het (voortgezet) speciaal onderwijs die met ontslag bedreigd worden als gevolg van de bezuinigingen op Passend Onderwijs. Hiermee krijgen zij de mogelijkheid om een extra bevoegdheid te halen voor het voortgezet onderwijs of via een nieuwe studie de kansen op de onderwijsarbeidsmarkt te vergroten.

De Lerarenbeurs is een van de maatregelen uit het actieplan LeerKracht van Nederland en Leraar 2020. Elke leraar kan eenmaal in zijn onderwijsloopbaan gebruik maken van de Lerarenbeurs voor een bachelor- of masteropleiding naar keuze. De maximale vergoeding is 7000 euro per jaar. Leraren kunnen daardoor ook een tweede bachelor of masteropleiding volgen, waarvoor hogescholen en universiteiten door een wetswijziging het instellingscollegegeld kunnen vragen. Leraren kunnen maximaal drie jaar een Lerarenbeurs krijgen.

Bron: rijksoverheid

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.