Artikel
27 dec '10
27 december '10
1 min

Aantal gemeenten daalt tot 418

Door gemeentelijke fusies daalt het aantal Nederlandse gemeenten per 1 januari 2011 tot 418. In 2010 waren er nog 430 gemeenten.  Dit meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).  In totaal vinden zeven gemeentelijke fusies plaats. Eén daarvan betreft de totstandkoming van de  Friese supergemeente Sudwest Frysland, waar Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel in opgaan. De nieuwe gemeente telt 80.000 inwoners.

Bestuurskracht
Om de dienstverlening aan hun inwoners te verbeteren, kiezen gemeenten regelmatig voor schaalvergroting. Een grotere gemeente beschikt over meer inkomsten, een professionelere organisatie en een sterkere positie ten opzichte van andere overheden.

Steeds minder gemeenten
Gemeentelijke schaalvergroting is al decennia aan de gang. In 1960 telde Nederland nog bijna 1.000 gemeenten. Rond de eeuwwisseling was dat aantal bijna gehalveerd (504). De komende jaren neemt het aantal gemeenten verder af. De VNG meldt op haar website plannen voor zo’n tien nieuwe fusies vanaf 2012.

Bron: inoverheid.nl