Artikel
1 feb '10
1 februari '10
1 min

Aantal arbeidsongeschikten neemt toe

Uit recent gepubliceerde kwartaalverkenningen van het UWV blijkt het risico om in de WIA te belanden de afgelopen jaren flink te zijn toegenomen. Vorig jaar werden 29.500 WIA-uitkeringen toegekend, ongeveer tweeduizend meer dan was verwacht. UWV verwacht dat het totale aantal mensen met een WIA-uitkering halverwege het jaar boven de 100.000 komt.

Volgens het UWV is deze toename niet geheel te verklaren. In 2006 kwamen per duizend werknemers 2,2 mensen in de WIA, in 2008 waren dat er 2,7. Een toename van 23 procent. Hoewel vergrijzing een rol speelt omdat ouderen een hoger risico lopen, kan slechts 5% toegeschreven worden aan de gevolgen hiervan. De stijging is het grootst in de gezondheidssector, het onderwijs en bij uitzendorganisaties.

De WIA vond zijn intreden in 2006 als vervanging van de WAO. Het grootste verschil tussen de twee regelingen is dat mensen die voor minder dan 35 procent worden afgekeurd door de komst van de WIA in dienst moeten blijven van hun werkgever. Zij komen niet meer in aanmerking voor een uitkering. Ondanks de stijging van het aantal toegekende WIA-uitkeringen ligt dit percentage nog altijd ver onder dat onder dat van de oude Arbeidsongeschiktheidswet.

Bronnen:
ANP
NU
P&O Actueel

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.