Artikel
13 jan '10
13 januari '10
2 min

Aanpassingen op het gebied van SZW vanaf 1 januari 2010

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onlangs een aantal maatregelen gepresenteerd die vanaf begin 2010 actief zijn geworden. Hieronder vindt u een opsomming en uitleg van deze maatregelen. Uitkeringen De duur en hoogte van de uitkeringen blijven onaangetast. Het ministerie van SZW moet in 2010 tegenvallers op de begroting wel opvangen met bezuinigingen op andere uitgaven.

Loonstrookjes
Het netto loon zal in 2010 iets lager uitvallen. Dit komt onder meer door een lagere algemene heffingskorting en een lagere arbeidskorting. Het netto loon daalt hierdoor bij lagere inkomens uiteindelijk met een paar euro en bij hoge inkomens met ongeveer 20 euro per maand.

Deeltijd-WW
De deeltijd-WW wordt verlegd tot 1 april 2010. Organisaties die voor 1 april 2010 gebruikmaken van deeltijd-WW, kunnen verlengen tot maximaal 15 maanden.

Lastenvermindering
Werkgevers betalen vanaf 1 januari 2010 minder premies (€6.000,-) als  zij een oudere medewerker in dienst nemen die eerder een uitkering kreeg op grond van de Algemene Nabestaandenwet. Ook dalen de werkgeverslasten voor banen van jongeren tot 23 jaar met een loon onder 50 procent van het voor de betrokken jongere geldende wettelijk minimumloon (kleine banen).

Mensen met een beperking
Nog meer aandacht voor hetgeen mensen nog wel kunnen. Wajong-uitkering gaat ook anders heten: in plaats van ‘Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten’ heet deze voortaan ‘Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten’. Bovendien krijgen startende ondernemers met een beperking meer mogelijkheden hun bedrijf uit te oefenen.

Uitzendkrachten
Uitzendkrachten krijgen meer mogelijkheden om onderbetaling tegen te gaan. Vanaf nu kunnen zij ook de bedrijven waar zij (ingeleend) voor werken aansprakelijk stellen voor het niet betalen van het wettelijk minimumloon en vakantiegeld.

Uitvoering
Alle gepensioneerden met een onvolledig AOW-pensioen die een inkomen beneden het sociaal minimum hebben, krijgen vanaf 1 januari 2010 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hun AOW én de aanvulling in de vorm van een bijstandsuitkering (WWB65+) uitbetaald.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.