Artikel
1 aug '11
1 augustus '11
2 min

11 duizend banen weg als gevolg van bezuinigingen bij gemeenten

Uit de personeelsmonitor van het A+O fonds Gemeente blijkt dat de komende 3 jaar 11 duizend arbeidsplaatsen verloren gaan bij gemeenten als gevolg van de bezuinigingen. In veel gemeenten zijn al bezuinigingen doorgevoerd door middel van vacaturestops en het niet verlengen van tijdelijke contracten.

In het verleden werd afname van arbeidsplaatsen meestal veroorzaakt door verzelfstandiging of uitbesteding van taken, maar nu wordt dit vooral veroorzaakt door het niet invullen van vacatures. Het aantal openstaande vacatures is het afgelopen jaar bijna gehalveerd ten opzichte van het jaar daarvoor.

Niet alleen op eigen personeel wordt bezuinigd, maar ook op externe inhuur.

Het A+O fonds Gemeenten verwacht dat de komende jaren een verdere daling van arbeidsplaatsen zal plaatsvinden. Vanwege de bezuinigingen zal de instroom op een lager niveau blijven dan tot nu het geval is geweest, maar de uitstroom als gevolg van vergrijzing zal ongeveer op hetzelfde niveau blijven.

De gemeenten zelf hebben aangegeven te verwachten dat de personeelsomvang de komende 3 jaar met 6,2% zal dalen. Omgerekend betekent dit dat tot en met 2013 bijna 11 duizend voltijds arbeidsplaatsen gaan verdwijnen.

Ook wordt geconstateerd dat de vergrijzing van het gemeentelijk personeelsbestand doorzet. Uit de monitor blijkt dat de gemiddelde leeftijd van ambtenaren in 2010 steeg van 45,2 naar 45,8 jaar.

De categorie 60-plussers blijkt over de hele linie de snelst groeiende leeftijdscategorie, hun percentage verdubbelde de afgelopen 5 jaar. Dit houdt in dat 15 duizend gemeenteambtenaren inmiddels 60-plussers zijn.

Wat opvalt is dat de voornamelijk oudere mannelijke uitstroom wordt vervangen door jonge vrouwen. Als gevolg daarvan is de verhouding tussen mannen en vrouwen dusdanig verschoven dat er binnen 5 jaar meer vrouwen dan mannen werken bij gemeenten. In de afgelopen 5 jaar is het aantal vrouwen in de gemeentelijke bezetting met bijna 8% toegenomen. Het aantal mannen nam af met ongeveer hetzelfde percentage.

Bron: Binnenlands Bestuur

Driessen HRM Payroll

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.